Lidmaatschap

Wil je lid worden van Hydrofiel? Inschrijven kan door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier, verkrijgbaar bij het bestuur. Zodra de inschrijving is verwerkt, ontvang je een welkomstbrief.

Voorwaarden
Om lid te kunnen worden van Hydrofiel dien je te studeren aan een Universiteit of Hogeschool. Leden mogen tot twee jaar na afstuderen (x+2) lid blijven.

Contributie

Met ondertekening van het aanmeldingsformulier verleen je Hydrofiel toestemming om contributie en deelnamekosten te innen.
De contributie bestaat uit twee eenheden, namelijk contributie en werkactie.

Contributie
De vereniging maakt onderscheid tussen zwemmers, waterpolo-recreatief en waterpolo-competitief (KNZB). De contributie voor seizoen 2021/2022 is op de ALV vastgesteld.

- Zwemmen (zonder startvergunning) € 30.-
- Waterpolo - recreatief (zonder startvergunning/waterpolokaart)

€ 30.-

- Waterpolo - competitief (inclusief startvergunning/waterpolokaart) € 120.-

Werkactie
Naast het betalen van contributie zijn alle leden verplicht om een of twee werkacties uit te voeren of deze af te kopen. Het concept 'werkacties' is bedacht om de contributie te kunnen reduceren. De verdeling van de werkacties is als volgt vastgesteld op de ALV:

- Zwemmen 1 werkactie
- Waterpolo - recreatief 1 werkactie
- Waterpolo - competitief Heren 2 werkacties
- Waterpolo - competitief Dames 1 werkactie

De kosten van één werkactie voor seizoen 2017-2018 zijn op de ALV vastgesteld op: €25.-
De boete voor het niet komen opdagen op een werkactie waarvoor je aangemeld stond bedraagt €10.-

Sportkaart

Tevens moet je als lid van Hydrofiel in het bezit zijn van een geldige sportkaart van het RSC (Radboud Sport Centrum).

De studentensportkaart kan digitaal worden aangevraagd of verlengd via: https://registratie.usc.ru.nl/inschrijving/publiek/.
Alumni die meer dan een jaar, maar minder dan drie jaar geleden zijn afgestudeerd (x+2 regeling en x+3 regeling) komen ook in aanmerking voor een studentensportkaart, maar tegen een hoger tarief. Je kunt je inschrijven bij de balie van het RSC, zie http://www.ru.nl/sportcentrum/ikwil/sportkaart-aanvragen/alumni/ voor meer informatie.

Startvergunning

Als je aan zwemwedstrijden mee wilt doen buiten de studentencompetitie, dan heb je een startvergunning nodig.

- Dagvergunning € 6,70
- Startvergunning € 33,75

Wil je een startvergunning, neem dan contact op met de secretaris. Startvergunningen lopen per kalenderjaar (1 januari - 31 december). Wil je je startvergunning opzeggen? Stuur dan een mail naar secretaris@hydrofiel.nl.

Uitschrijven

Wij hopen natuurlijk dat iedereen staat te popelen om te blijven trainen bij onze mooie vereniging! Mocht dit nu niet het geval zijn, stuur dan een mail naar secretaris@hydrofiel.nl voor 31 augustus. Als je jezelf uitschrijft na 31 augustus wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en ben je voor het volgende seizoen contributie verschuldigd.

Waterpoloërs die competitief spelen, moeten zichzelf uitschrijven voor 1 juli van het betreffende seizoen.